KIẾN THỨC

Coaching Chuyên Viên Tư Vấn UMIT

1. chương trình coaching chuyên viên tư vấn

Đây là khóa đào tạo chuyên sâu với các nội dung kiến thức chuyên môn, kỹ năng và trải nghiệm sâu sắc cho học viên
 1. Kiến thức về Tư vấn, đào tạo, huấn luyện và trải nghiệm để chuyên viên tư vấn hiểu rõ về tính chất và vai trò của mình.
 2. Kiến thức chuyên môn chuyên sâu về sinh trắc vân tay để tư vấn bài báo cáo cho khách hàng.
 3. Học viên được bổ sung kiến thức về hướng nghiệp, tâm lý lứa tuổi, hôn nhân gia đình, văn hóa vùng miền để am hiểu một cách sâu sắc về khách hàng của mình. 
 4. Đạo đức, tác phong và ngoại hình của người chuyên viên tư vấn được rèn luyện và hướng dẫn cụ thể.
 5. Quy trình tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng sau tư vấn giúp khách hàng ứng dụng hiệu quả nhất bài báo cáo sinh trắc vân tay vào cuộc sống.
 6. Thực hành tư vấn qua nhiều giai đoạn và tình huống thực tế khác nhau.
 7. Trải qua kỳ thi sát hạch nghiêm ngặt để tuyển chọn 30% chuyên viên xuất sắc nhất.
Chương trình Coaching Chuyên Viên Tư Vấn

2. BẠN SẼ học ĐƯỢC GÌ?

Đây là khóa đào tạo chuyên sâu với các nội dung kiến thức chuyên môn, kỹ năng và trải nghiệm sâu sắc cho học viên
 1. Kiến thức về Tư vấn, đào tạo, huấn luyện và trải nghiệm để chuyên viên tư vấn hiểu rõ về tính chất và vai trò của mình.
 2. Kiến thức chuyên môn chuyên sâu về sinh trắc vân tay để tư vấn bài báo cáo cho khách hàng.
 3. Học viên được bổ sung kiến thức về hướng nghiệp, tâm lý lứa tuổi, hôn nhân gia đình, văn hóa vùng miền để am hiểu một cách sâu sắc về khách hàng của mình. 
 4. Đạo đức, tác phong và ngoại hình của người chuyên viên tư vấn được rèn luyện và hướng dẫn cụ thể.
 5. Quy trình tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng sau tư vấn giúp khách hàng ứng dụng hiệu quả nhất bài báo cáo sinh trắc vân tay vào cuộc sống.
 6. Thực hành tư vấn qua nhiều giai đoạn và tình huống thực tế khác nhau.
 7. Trải qua kỳ thi sát hạch nghiêm ngặt để tuyển chọn 30% chuyên viên xuất sắc nhất.
Chương trình Coaching Chuyên Viên Tư Vấn
Chương trình Coaching Chuyên Viên Tư Vấn

3. NHÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH

Ngô Thái Hà
Phó Tổng giám đốc UPOWER

GIẢNG VIÊN - DOANH NHÂN TIÊU BIỂU
NGÔ THÁI HÀ

 • Phó Tổng Giám Đốc Tổ chức giáo dục UPOWER.
 • 15 năm kinh nghiệm trong vai trò Quản lý bán hàng & Điều hành Doanh nghiệp.
 • Chuyên gia tư vấn thực hành Lập trình Ngôn ngữ Tư duy.
 • Chứng chỉ thực hành Viện nghiên cứu Não bộ & Hành vi thế giới.
 • Chuyên gia đào tạo Hướng nghiệp & Tư vấn phát triển nghề nghiệp.

4. HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Coaching Chuyên Viên Tư Vấn
Chương trình Coaching Chuyên Viên Tư Vấn
Chương trình Coaching Chuyên Viên Tư Vấn
Chương trình Coaching Chuyên Viên Tư Vấn