Hà Thị Ngọc Kiên

Director of Upower Northern Company

XIN CHÀO BẠN, TÔI LÀ HÀ THỊ NGỌC KIÊN

  • Chuyên gia Marketing, đào tạo các chương trình Marketing Online, Quảng cáo Facebook, Kinh doanh Online.
  • NLP Master Coach – ABNLP Hoa Kỳ
  • Nhà đào tạo NLP ứng dụng trong kinh doanh.
  • Kinh nghiệm là giám đốc Marketing trong các ngành hàng bán lẻ, CNTT, đào tạo.
  • Kinh nghiệm Giám đốc điều hành tại Viện đào tạo NLP.